Ettevõttest

OÜ Lasita Maja asutati Tartus 1998. aastal. Aasta aastalt on ettevõte kasvanud, olles tänaseks arenenud Euroopa üheks suurimaks puitmajade tootjaks. 2019. aastast kuulub Lasita Maja     ettevõttele Outdoor Life Group. Ettevõttega tutvumiseks saab lugeda siit.

Lasita Maja annab tööd rohkem kui 200-le inimesele, tootes aastas kokku umbes 40 000 erinevat ehitist. Kolm erinevat tootmisbaasi võimaldavad toota 19 / 21 / 28 / 34 / 40 / 44/ 70 ja 92 mm seinapaksusega eriilmelisi puitehitisi, alustades aiamajade, kuuride, suvemajade, saunade, paviljonide, garaažide ja lastemajadega ning lõpetades meie parimate koostööpartnerite tarvis ka nn. eriprojektidega. Töö eriprojektidega on tõendus sellest, et me hindame kõrgelt meie klientide vajadusi, samuti annab sellest tunnistust meie lai tootevalik – tänasel päeval on meil sortimendis ca 500 erinevat mudelit.

Sertifikaadid

Kliendi rahuolu nimel pühendame suurt tähelepanu kvaliteedile, selle kinnituseks väljastas LRQA AS-le Lasita Maja alates 29. november 2007 ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi.

Aiamajade tootmisel kasutame põhjamaist puitu. Puit on taastuv toormaterjal ja oma mitmekülgsete võimaluste poolest parim materjal aia- ja suvemajade ehitamiseks. Põhjamaine puit kasvab jahedas kliimas aeglaselt, mistõttu on see kvaliteetne ja usaldusväärne. Jahe kliima muudab puidu struktuuri tugevaks ja vastupidavaks ning on sealjuures esteetilise välimusega.

Toetame ökoloogilist ja vastutustundlikku metsamajandamist, seetõttu pakume soovi korral oma klientidele ka FSC® (Forest Stewardship Council®) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikaadiga toormaterjalist valmistatud aiamaju.

PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification ehk Metsade Sertifitseerimise Kinnitamise Programm on rahvusvaheline metsade sertifitseerimise süsteem, millega edendatakse jätkusuutlikku metsandust, tuginedes terviklikule lähenemisviisile, milles võetakse arvesse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke kriteeriume. Metsade sertifitseerimisel kontrollitakse metsade jätkusuutlikku majandamist ja kasutamist. PEFC-sertifitseeritud materjali kaubamärgi ja/või märgisega toode kinnitab ettevõtjatele ja tarbijatele, et selle toote tootmiseks kasutatud toorained on pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest. Metsade sertifitseerimise ülemaailmne eesmärk on vähendada metsade kontrollimatut kasutamist kolmandates riikides.

NCS-PEFC-COC-001018 sertifikaat on leitav siit.

 

FSC® (Forest Stewardship Council) ehk Metsahoolekogu on 1993. aastal asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis seisab metsade vastutustundliku majandamise eest kogu maailmas. FSC märki kandev toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust. Tarneahela sertifitseerimine võimaldab ettevõtetel tõendada, et nende tootmises kasutatav puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest, jälgides majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte.

Ühiskondlikul tasemel on FSC jaoks oluline põlisrahvaste õigus kasutada ja majandada neile ajalooliselt kuulunud maad. Organisatsioonis austatakse töötajate õigusi, ühinemise vabadust ning õigust kollektiivsetele läbirääkimistele. Kõikide töötajate töösuhe on vaba, keelustatud on igasugune sunniviisiline töövorm ning lapstööjõu kasutamine ettevõttes.

Lasita Maja omab FSC sertifikaati alates 2009 aastast.

FSC® C004251 sertifikaat on leitav siit

 

 Lasita Maja keskkonnapoliitika kohta saab lugeda siit.

Lasita Maja toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab OÜ Lasita Maja Euroopa Regionaalarengu Fondist perioodil 02.10.2020 – 01.04.2022 projektiga EU60356 „LM arenguprogramm 1“.

Ettevõte soovis suurendada vastavalt majandusnäitajatele oma müügitulu ning oli seadnud eesmärgiks kasvatada lisandväärtust töötaja kohta. Projekti käigus loodi võimekus toota ja müüa kõrge tehnoloogilise tasemega viimistletud tapiga aiamajasid. See saavutati läbi tootmismahtude suurendamise, tõhususe kasvu, tootearenduse, IT süsteemide arenduse ning uutele turgudele sisenemise.

Arenguprogramm 1 projekti kogumaksumuseks on 574 348,00 eurot (viissada seitsekümmend neli tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa eurot, null senti), millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kaetakse 25%.

LM arenguprogramm 2“ projekti abikõlblikkuse periood on 26.09.2022 ja lõppkuupäev on 31.10.2023.

Arenguprogramm 2 projekti kogumaksumuseks on on peamiselt müügikäibe eesmärkide saavutamine ja lisandväärtuse parendamine läbi erinevate arendustegevuste ja kliendikesksuse suurendamise. Arendusprogrammi teise etapiga soovib Lasita Maja tõhustada tootmises ajaressursside, kulusäästlikumat ja efektiivsemat kasutamist ning suurendada kliendi rahulolu läbi parema klienditoe teeninduse.“

Projekti kogumaksumus on 169 000 (ükssada kuuskümmend üheksa tuhat eurot) eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 126 750 (ükssada kakskümmend kuus tuhat seitsesada viiskümmend eurot) eurot ja toetus on maksimaalselt 42 250 (nelikümmend kaks tuhat kakssada viiskümmend eurot) eurot.