Firma

Lasita Maja została założona w Tartu, Estonia w 1998 roku. Przez ostatnie lata budowaliśmy pozycje lidera w branży produkcji domków drewnianych w Europie.

Produkujemy ponad 40.000 domków rocznie, zatrudniając blisko 200 pracowników. Trzy wyspecjalizowane fabryki produkują szeroką gamę domków z balika w grubości 19 / 21 / 28 / 34 / 40 / 44 i 70mm. Ponad 300 modeli gwarantuje różnorodość oferty, w tym domki narzędziowe, ogrodowe, wypoczynkowe, sauny, pawilony, garaże oraz domki dla dzieci. Zapewniamy również możliwość wykonania domków wg własnego projektu.

Korzystając ze standardów ISO 9001 gwarantujemy jakość naszych produktów poświadczoną certyfikatem LRQA wydanym 27.11.2007 roku.

Certyfikaty

W trosce o dobro klienta przywiązujemy dużą wagę do jakości, czego dowodem jest przyznanie firmie Lasita Maja przez LRQA certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001 w dniu 29 listopada 2007 r.

Do produkcji naszych domków ogrodowych wykorzystujemy drewno skandynawskie. Drewno jest surowcem odnawialnym, a jego uniwersalność sprawia, że jest to najlepszy materiał do budowy domków ogrodowych i letniskowych. Drewno skandynawskie rośnie powoli w chłodnym klimacie, co zapewnia jego wysoką jakość i niezawodność. Chłodny klimat sprawia, że struktura drewna jest mocna i trwała, zachowując przy tym estetyczny wygląd.

Popieramy ekologiczną i odpowiedzialną gospodarkę leśną, dlatego na życzenie naszych klientów oferujemy również domki ogrodowe wykonane z surowców certyfikowanych przez FSC® (Rada Gospodarki Leśnej®) oraz PEFC (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów).

PEFC™ (Program Uznania Systemów Certyfikacji Lasów) to międzynarodowy program certyfikacji lasów, który promuje zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o holistyczne podejście uwzględniające kryteria ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Podczas certyfikacji lasów weryfikowane jest zrównoważone gospodarowanie i użytkowanie. Produkt opatrzony znakiem towarowym i/lub etykietą materiału z certyfikatem PEFC gwarantuje firmom i odbiorcom, że surowce użyte do produkcji tego produktu pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Globalnym celem certyfikacji lasów jest ograniczenie niekontrolowanej eksploatacji lasów w państwach trzeciego świata.

Certyfikat NCS-PEFC-COC-001018 można znaleźć tutaj. 

FSC® (Rada Gospodarki Leśnej) to międzynarodowa organizacja non-profit założona w 1993 roku w celu promowania odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. Produkt opatrzony znakiem FSC pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanego lasu, w którym w równym stopniu docenia się środowisko naturalne, społeczności i rentowność ekonomiczną. Certyfikacja łańcucha dostaw pozwala firmom wykazać, że drewno wykorzystywane w ich produkcji pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, monitorując aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

W ramach działań społecznych prowadzonych przez FSC (Centralny Związek Leśnictw) istotnym jest wspieranie praw lokalnej (rdzennej) społeczności do uprawy i zarządzania przynależnymi jej gruntami.
Organizacja (Związek) respektuje prawa pracowników, wolność zrzeszania się oraz do organizowania się w ramach wspólnych negocjacji.
Prawa wszystkich pracowników są równe. Praca przymusowa oraz wykorzystywanie pracy nieletnich jest zakazane.

Lasita Maja posiada certyfikat FSC od 2009 roku.

Certyfikat FSC® C004251 można znaleźć tutaj.

Lasita Maja jest wspierana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości


Estońska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera spółkę Lasita Maja OÜ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie od 02.10.2020 r. do 01.04.2022 r. w ramach projektu EU60356 „Program rozwoju LM”.

Firma zamierza zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi i postawiła sobie za cel zwiększenie wartości dodanej na pracownika. W ramach projektu tworzy się możliwość uruchomienia produkcji i sprzedaży domków ogrodowych o wysokim poziomie technologicznym, z gotowym połączeniem na czopy. Osiąga się to poprzez zwiększenie wielkości produkcji, zwiększoną wydajność, rozwój produktów, rozwój systemów IT i wejście na nowe rynki.

Całkowity koszt projektu wynosi 574 348,00 EUR (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem euro i zero centów), z czego 25% pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.